Sala de Judo Felanitx
JUDO FELANITX

Escola Esportiva

Classificació del Wasa (FIJ - Kodokan)
Jigoro Kano
Nage-Wasa (66 tècniques) Katame-wasa (29 tècniques) Kinshi-wasa (4 tècniques) §
Te- wasa (16 tècniques)
Koshi-waza (10 tècniques)
Ashi-wasa (21 tècniques)
Masutemi-wasa (5 tècniques)
Yokosuteni-wasa (14 tècniques)
Osaekomi-wasa (9 tècniques)
Shime-wasa (11 tècniques)
Kansetsu-wasa (9 tècniques)
 

Nage-waza: Tècniques de projecció

[n -  m] Són les posicions de les tècniques dins el Go Kio no waza (“n“ fa referència al grup, i “m“ a la posició què ocupa dins el grup).

Te-waza (tècniques de mà)

* Obi-otoshi   Caiguda pel cinturó
* Seoi-otoshi   Caiguda per l’espatlla
* Yama-arashi   Tampesta de muntanya
Seoi-nage    

[1 - 8] Projecció per l’espatlla
Tai-otoshi        [2 - 6] Caiguda del cos
kata-guruma   [3 - 8] Roda per les espatlles
Sukui-nage    1

[4 - 4] Projecció en forma de cullera
Uki-otoshi [4 - 8] Caiguda surant
Sumi-otoshi  [5 - 7] Caiguda en el cornaló
# Morote-gari   Grenada amb dues mans
# Kuchiki-taoshi   Caiguda de l'arbre podrit
# Kibisu-gaeshi   Contra al taló (traveta al taló)
# Uchi-mata-sukashi   Projecció per lliscament al grenar la part interior de la cuixa
# Kouchi-gaeshi   Contra de la petita grenada interior
Ippon-seoi-nage   Projecció per l’espatlla amb una mà
§ Obi-tori-gaeshi   2

  Contra de l’agafada pel cinturó

1) Les tècniques Te guruma o Te-uchi-mata, el Kodokan les considera com a una variant de Sukui-nage.

2) Aquesta tècnica també es podria considarar com a Masutemi-wasa. De fet sols és aprovada per la Federació Internacional de Judo (F.I.J.),  el Kodokan la considera una variant de Hikikomi-gaeshi.

Koshi-waza (Tècniques de meluc)

Uki-goshi

[1 - 4] Meluc surant
O-goshi       [1 - 6] Gran projecció de meluc
Koshi-guruma       [2 - 3] Roda pel meluc
Tsurikomi-goshi         [2 - 4] Projecció estirant i aixecant amb el meluc
Harai-goshi [2 - 7] Grenada amb el meluc
Tsuri-goshi   [3 - 2] Projecció per elevació de meluc
Hane-goshi         [3 - 5] Molla amb el meluc
Utsuri-goshi      

[4 - 5] Canvi de meluc
Ushiro-goshi       [5 - 5] Projecció de meluc cap enrera
# Daki-age   3   Gran elevació
Sode-tsurikomi-goshi   Projecció amb agafada de la màniga, estirant i aixecant amb el meluc

3) Aquesta tècnica sols la reconeix el Kodokan. Si l’aprovàs la F.I.J., possiblement formaria part del  Kinshi-wasa. A més, no es permesa ni en randori ni en competició.

Ashi-waza (tècniques de peu o de cama)

* O-soto-otoshi

  Gran caiguda exterior
De-ashi-barai [1 - 1] Grenada al peu avançat
Hiza-guruma [1 - 2] Roda pel genoll
Sasae-tsurikomi-ashi [1 - 3] Acció d’estirar i aixecar sobre el peu de suport
O-soto-gari [1 - 5] Gran segada exterior
O-uchi-gari [1 - 7] Gran segada interior
Ko-soto-gari [2 - 1] Petita segada exterior
Ko-uchi-gari      

[2 - 2] Petita segada interior
Okuri-ashi-harai [2 - 5] Grenada amb els peus
Uchi-mata [2 - 8] Interior de la cuixa
Ko-soto-gake [3 - 1] Petita enganxada exterior
Ashi-guruma [3 - 4] Roda sobre la cama
Harai-tsurikomi-ashi [3 - 6] Grenada del peu estirant i aixecant
O-guruma

[4 - 6] Gran roda
O-soto-guruma [5 - 1] Gran roda exterior
# Tsubame-gaeshi   Contra de l’oronella
# O-soto-gaeshi   Contra de la gran grenada exterior
# O-uchi-gaeshi   Contra de la gran grenada interior
# Hane-goshi-gaeshi   Contra de la molla amb el meluc
# Harai-goshi-gaeshi   Contra de la grenada amb el meluc
# Uchi-mata-gaeshi   Contra de la grenada a l’interior de la cuixa

Masutemi-waza (Tècniques de sacrifici)

* Hikikomi-gaeshi
  Contra de l’esperit d’equip
* Tawara-gaeshi   Contra del sac d’arrós
Tomoe-nage        

[3 - 7] Projecció en cercle
Sumi-gaeshi        [4 - 1] Projecció pel cornaló
Ura-nage      [5 - 6] Projecció cap enrera

Iokosutemi-waza (Tècniques de sacrifici lateral)

* Daki-wakare

  Separació de l’abraçada
* Uchi-makikomi   Embolicada interior
Yoko-otoshi        [3 - 3] Caiguda de costat
Tani-otoshi        [4 - 2] Caiguda en l’avall
Hane-makikomi      [4 - 3] Projecció d’embolicada i amb molla
Soto-makikomi      [4 - 7] Projecció d’embolicada exterior
Uki-waza [5 - 2] Técnica surant
Yoko-wakare  [5 - 3] Separació lateral
Yoko-guruma        [5 - 4] Roda pel lateral
Yoko-gake     [5 - 8] Ganxo lateral
# O-soto-makikomi   Gran embolicada exterior
# Uchi-mata-makikomi   Embolicada exterior per la part interior de la cuixa
# Harai-makikomi   Embolicada de la grenada amb el meluc
§ Ko-uchi-makikomi   Petita embolicada interior

Katame-waza: Tècniques d’agafada

Osaekomi-waza (Tèniques de immovilització)

Kuzure-kesa-gatame    4 – 5 Variant del contol latero-costal en bufanda
Kata-gatame Control amb l'espatlla
Kami-shiho-gatame Control superior sobre quatre punts
Kuzure-kami-shiho-gatame    5 Variant del control superior sobre quatre punts
Yoko-shiho-gatame Control lateral sobre quatre punts
Tate-shiho-gatame Control sobre quatre punts en cames obertes
• Kesa-gatame    6 Control latero-costal en bufanda
§ Uki-gatame Control surant
§ Ushiro-kesa-gatame Control anterior latero-costal en bufanda

4) La tècnica coneguda per Makura-kesa-gatame, el Kodokan la considera dins de Kuzure-kesa-gatame.

5) Kesa‑gatame i Kami‑shiho‑gatame són les úniques tècniques què tenen “Kuzure“. No en presenten les tècniques Yoko‑shiho‑gatame, Tate‑shiho‑gatame ni Kata‑gatame.

6) D’ençà de la reforma del 1997, la tècnica que abans s’anomenava Hon-kesa-gatame passa a dir-se Kesa-gatame.

Shime-waza (Tèniques d’estrangulació)

Nami-juji-jime

Estrangulació amb mans crevades i agafada normal
Gyaku-juji-jime Estrangulació en creu amb les mans girades
Kata-juji-jime Estrangulació en creu amb les mans oposades
Hadakajime Estrangulació nua
Okuri-eri-jime Estrangulació lliscant les solapes
Kata-ha-jime Estrangulació controlant l’espatlla
# Sode-guruma-jime Estrangulació en roda per la mànega
# Kata-te-jime Estrangulació amb una mà
# Ryo-te-jime Estrangulació amb dues mans
# Tsukkomi-jime Estrangulació empenyent
# Sankaku-jime Estrangulació amb control de cames en triangle

Kansetsu-waza (Tèniques de luxació)

Ude-garami

Luxació sobre el braç flexionat
Ude-hishigi-juji-gatame Luxació sobre el braç estirat en creu
Ude-hishigi-ude-gatame Luxació sobre el braç estirat amb les mans
Ude-hishigi-hiza-gatame Luxació sobre el braç estirat amb al gonoll
Ude-hishigi-waki-gatame Luxació sobre el braç estirat amb l’aixella
Ude-hishigi-hara-gatame Luxació sobre el braç estirat amb l’estòmag
# Ude-hishigi-ashi-gatame Luxació sobre el braç estirat amb la cama
# Ude-hishigi-te-gatame Luxació sobre el braç estirat amb la mà
# Ude-hishigi-sankaku-gatame Luxació sobre el braç estirat amb les cames en triangle

§ Kinshi-waza : Tècniques restringides

# Kani-basami

Tisores de cranc
# Kawazu-gake Embolicada amb una cama
Do jime Tisores de cames en els melucs
Ashi-garami Luxació sobre la cama

# Indica les tècniques que es varen estipular al 1982.

• Indica les que es varen estipular al 1997.

§ Indica les noves tècniques o categories creades (per la JIF) en la revisió del 3 de juny de 1998.

* Indica les 8 tècniques que varen ser incloses dins el Kiu Go Kio wasa [estipulat en 1895 (42 tècniques)], però van ser excloses quan es va revisar a l’any 1920 per crear el Go kio no waza (40 tècniques).