Sala de Judo Felanitx
JUDO FELANITX

Escola Esportiva

El Codi moral del judoka
JUDO

Amistat

L'amistat
El més pur dels sentiments del ésser humà

Cortesia

La cortesia
És el respecte als altres

Coratge

El coratge
És fer allò que és just

Sinceritat

La sinceritat
Expressar-se sense disfressar el que realment es pensa

Honor

L'honor
Ser fidel a la paraula donada

Modèstia

La modèstia
Parlar d'un mateix sense sentir-se orgullós

Respecte

El respecte
Sense això mai poc néixer la confiança

Autocontrol

L'autocontrol
Saber controlar-se en situacions crítiques