Sala de Judo Felanitx
JUDO FELANITX

Escola Esportiva

Diccionari de Judo (Japonès - Català)
Judo

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

A

Age Ascendent, aixecar.
Anza Seure amb les cames creuades, és la forma informal de seure.
Ashi      Peu o cama.

Ashi-waza

Grup de tècniques de projecció en què intervenen principalment les extremitats inforirs de tori

Ayumi-ashi 

Caminar normal [ veure Shintai ]
Ashi-kubi  Turmell.
Atemi     (També Ate). Cop, impacte

Atemi-waza

Grup de tècniques en les quals s’utilitzen les mans, braços o els peus per impactar sobre tori o uke

Ashi-ate 

Cop de peu

Ude-ate

Cop amb el braç o amb les mans.

Atama Cap
Diccionari

B

Barai (També Harai). Grenar
Bo Bastó.
Butsukari Exercici repetitiu per estudiar una tècnica o un moviment particular, sols arribant al punt de trencament de l’equilibri.
Diccionari

C

ChiKara Força. Requeriment que es fa el en judoka quan fa randori perque no faci tanta força.
Chohuritsu  Posició de ferms abans de saludar de dret.
Chui Penalització sèria, equival a un Yuko.
Diccionari

D

Daki   Abraçar.
Dan Grau o nivell dels cinturons negres. Per assimilació nivell en els altres cinturons

Sho-dan

Negre priner dan.

Ni-dan 

Negre segon dan.

San-dan

Negre tercer dan.

Ion-dan

Negre quart dan.

Go-dan

Negre cinquè dan.

Roku-dan

Negre sisè dan.

Shichi-dan

Negre setè dan.

Hachi-dan

Negre vuitè dan.

kyuu-dan

Negre novè dan.

Juu-dan  

Negre desè dan.

De   Avançat.
Do Cos, bust.
Do “Camí”. Sistema o mètode.
Dojo “Sala de meditació o d’il·luminació”. Escola o lloc d’entrenament on s’estudia judo.
Domo arigato Moltes gràcies.
Dori   Agafar
Diccionari

E

Ebi Tenalles, pinces
Eri Coll o solapa.
Diccionari

G

Gaeshi  (També Kaeshi). Crontra, contraatac.
Gake Ganxo o enganxar.
Garami  L’acció d’envoltar o entrellaçar per immobilitzar o luxar l’oponent.
Gari  (També Kari). Segar.
Gatame   (També Katame). Agafada, presa o tancament, controlar.
Gachi  (També Kachi). Victòria.

Fusen-gachi

Victòria per incompareixença de l’adversari.

Ippon-gachi 

Victòria per ippon.

Sogo-gachi 

Victòria per la suma d’un wazaari i un Keikoku.

Kiken-gachi

Victòria per abandonament de l’adversari.

Yusen-gachi

Victòria per superioritat envers l’adversari.

Geiko  Entrenament.

Hikitate geiko

Actitut passiva d’un cinturó superior quan es fa randori envers l’inferior per facilitar l’aprenentatge de tècniques d’atac.

Kakari geiko

Estudi atacant un i defensant-se l’altre, per entrenar l’atac i la defensa instintiva.

Sute‑geiko

No oferir resistència en l’entrenament, en el randori.

Yakusoku‑geiko

Estudi en moviment, en desplaçament.

Gokyo És un mètode, utilitzat pel Kodokan, de classificació de les tècniques de projecció amb finalitats pedagògiques, que estableix 5 grups de 8 tècniques cadascun, segons un grau de dificultat progresiu.
Gomen nasai Perdó
Goshi  (També Koshi). Maluc o cintura.
Guruma (També Kuruma) Roda o fer girar.
Gyaku  Contrari, en sentit oposat, invers.
Diccionari

H

Hai  Sí.
Hadaka  Nuu, mans nues.
Hajime Començau!
Hane Volar, botar, aixecar.
Hansoku Infracció, acte prohibit.

Hansoku-make

Penalització molt greu, desqualificació.

Hantei! Desició! Fer una crida als jutges perquè triïn al compeditor que mareix guanyar.
Hara   Estómac.
Harai  (També Barai) Grenar.
Hidari  Esquerra.
Hiji  Colze.
Hiki Estirar.
Hikite  Estirar amb la mà. És l’estirada principal i es realitza amb la mà que controla la màniga. [ Veure tsurite ]
Hiki‑wake!   Empat, combat nul.
Hiza Genoll.

Hiza suri 

Desplaçament de genolls.

Hiza-zume

Engenollats un en front de l’altre a una distància de dos punys, és una posició per realitzar una sèrie de movinents de kata.

Hon  Fonamental, principal.
Diccionari

I

Idori Moviments en la posició d’engenollats [en el kime no kata].
Iie No
Ippon Punt complet.
Itashimashite  Benvingut.
Diccionari

J

Jigo defensa.
Jigotai Postura defensiva.

Jigo hontai

Posició defensiva bàsica o fonamental.

Hidari jigotai 

Posició defensiva esquerra.

Migi jigotai

Posició defensiva dreta.

Jigoro Kano Mestre creador i fundador del Judo.
Jikan! Atureu el temps!
Jime (També Shime). Estranglulació.
Jita‑kioei    Lluita i benefici mutu. [Un dels principis fonamentals del judo].
Joseki  Costat superior, lloc on es situen els mestres o les persones importants.
Judo “Cami de la suavitat, de l’harmonia”. La F.I.J ho defineix com allò que va crear Jigoro Kano.
Judogui Vestit per a la pàctica del judo.
Judoka Estuiant o practicant del judo.
Juji Crevat, en creu.
Junbi undo   Exercicis d’escalfament.
Junin‑gake  Sistema d’entrenament en el qual es combat, sense parar, amb 10 oponents seguits.
Diccionari

K

Kaeshi (També Gaeshi). Crontra, contraatac.

Kaeski-waza

Grup de les tècniques de projecció estudiades i creades per contrar una sèrie de tècniques de projecció d’uke.

Kake (TambéGake). Acabament de la tènica, execució d’una projecció.
Kami   Superior, amunt, damunt, cap.
Kamiza Lloc d’honor, a la dreta del joseki, on hi sol haver el retrat de Jigoro Kano i devant el qual se saluda abans i després de cada entrenament.
Kansetsu Articulació.

Kansetsu-waza

Qualsevol tècnica aplicada a una articulació. Sols es permet, en randori o shiai, en el colze.

Kappo Tècniques de resussitació, primers auxilis
Kasumi “Boira”. Finta, fer creure que faràs una cosa quan realment en vols fer una altra.
Kata Espatlla o Un Costat
Kata Formes, execució de les tècniques mitjançant un cerimonial.

Goshin jutsu no kata

Formes de defensa personal.

Itsursu no kata

Les cinc formes.

Ju no kata

Formes de suavitat.

Katame no kata

Tècniques d’agafada.

Kime no kata

Formes de desició

Koshiki no kata

Formes antigues.

Nage no kata

Tècniques de projecció.

Seirioku zen’yo kokumin taiiku no kata

Kata de l’educació física i de la màxima eficiència.

Katana Espasa.
Katame (També Gatame). Agafada, presa o tancament, controlar.

Katame-waza

Qualsevol tècnica aplicada a terra per dominar o controlar uke, tant sigui una luxació, una estrangulació o una luxació.

Keikoku Penalització greu, equival a un wazaari.
Kesa  (També Gesa). Lateral.
Kiai   “Encontre amb el ki”. És un crit de combat per obtenir força interior.
Kibisu  Taló.
Kihon Fonaments. Conceptes bàssics.
Kime Desició. Eficàcia.
Ko    Petit.
Koho Cap enrera.
Koka   Puntuació més baixa que Yuko.
Koshi (També Goshi ). Maluc o cintura.

Koshi-waza 

Grup de tècniques de projecció en què intervé principalment un dels malucs de tori.

Kubi   Coll, gargamella
Kumikata Agafada del judogui.

Aiyotsu

Agafada quan ambdós són esquerrans o dretans. Agafada paral·lela.

Kenkayotsu

Agafada quan un és dretà i l’altre és esquerrà i mantenen el seu Kumikata. Agafada crevada.

Kuzure Modificació.
Kuzushi “Rompre”. Desequilibri, rompre l’equilibri de l’oponent.

Happo-no-Kuzushi

Desequilibri en les 8 direccions

Kyoshi-no-kamae  Posició amb el genoll alt. [Posició utilitzada en el katame no kata].
Kyu  Grau de l’estudiant de judo.

Ro-kyu  

Sisè grau [cinturó blanc].

Go-kyu

Cinquè grau [Sistema internacional = cinturó groc, en el Kodokan = blanc].

Ion-kyu 

Quart grau [Sistema internacional = cinturó carabassa, en el Kodokan = blanc].

San-kyu 

Tercer grau [Sistema internacional = cinturó verd, en el Kodokan = marró].

Ni-kyu

Segon grau [Sistema internacional = cinturó blau, en el Kodokan = marró].

Ik-kyu

Priner grau [cinturó marró].

Diccionari

M

Mae Avançat. Davant.
Maitta!    Abandon!
Make Derrota.
Maki   Embolicar, enrevoltar

Makikomi  

Embolicar el cos per aixecar i projectar.

Mata   Cuixa.
Matte Aturar-se!
Mawashi  Circular.
Me  Ull.
Migui   Dreta.  
Mondo  Preguntes i respostes. Reunió formal del mestre amb els alumnes.
Motodachi Estatic, d’aturat.
Mokuso Meditació.
Morote  Ambdues mans.
Mune Pit, tòrax.
Diccionari

N

Nage Projectar, llançar, tirar.

Nage-komi 

Forma d’entrenament consistent en projectar repedidament l’adversari.

Nage-waza

Tècnica de projecció. Qualsevol tècnica aplicada de peu dret en què es pretén a conseguir una projecció.

Ne Colgat, estirat a terra.

Ne-waza

Qualsevol tècnica de control aplicada a terra.

Diccionari

O

O Gran, major.
Obi  Cinturó de judo

Shiro-obi 

Cinturó blanc

Kiiro-obi  

Cinturó groc.

Daidaiiro-obi 

Cinturó carabassa.

Midori-obi

Cinturó verd.

Aoiro-obi 

Cinturó blau.

Kuriro-obi

Cinturó marró.

Kuro-obi 

Cinturó negre.

Shima-obi

Cinturó vermell i blanc [negre sisè dan].

Aka-obi

Cinturó vermell [negre novè dan].

Okuri    Ambdós.
Okuri Enviar.
Onegai Shimasu  Per favor, vols treballar amb mi.
Osae Presa, agafada, immobilització.
Osaekomi Immobilització. Agafada de damunt

Osaekomi-waza

Qualsevol tècnica de control en què s’aconsegueix la immobilització d’uke.

Oshi    Empenyer, Empenta.
Otoshi  Gaiguda, deixar caure, llançar.
Diccionari

R

Rampatsu Forma d’entrenament consistent en una contínua alternaça de projeccions.
Randori Pràctica lliure. 
Rei Salutació, reverència.

Ritsurei

Salutació de dret.

Zarei

Salutació d’engenollat.

Shomen-ni-rei

Salutació a la presidència o al tribunal.

Ogatai-ni-rei 

Un en front de l’altre per saludar-se

Renraku    Unió, connexió.
Renraku-waza Combinació de tècniques. Atac i variació en una altra direcció per mor de la defensa anticipada d’uke.
Renshu Entrenament.

Tandoku renshu

“Pràctica amb l’hombra”. Entrenament de les tècniques un totsol. Exercicis individuals.

Sotai renshu 

“Pràcica amb el company”. Entrenament de les tècniques amb parella.

Renzoku

Continuació, sèrie, succeció.

Renzoku-waza

Atac repetit combinat successivament amb una altra tècnica, que pot ser: en la mateixa direcció que la primera (nanani-sen), en direcció oposada (gyaku-sen) o en direcció lateral (yoko-sen).

Riote Ambdues mans.
Ryu  Mètode, estil, escola.
Diccionari

R

Sai-on-ara Adéu.
Sankaku Triangle.
Sasae Bloqueig.
Seiryoku‑zenyo Màxima eficiència amb el mínim esforç. [Un dels principis fonamentals del judo].
Seiza Posició d’engenollat. La forma correcte de seure: engenollat i el dit gros del peu esquer per sobre el dret.
Sen Iniciativa, moviment d’atac.

Gonosen

Contraatac de la iniciativa, moviment d’atac aprofitant l’actac d’uke.

Sennosen

Iniciativa contra iniciativa, anticipació de l’actac d’uke.

Sensei  “El primer fill”. Professor o entrenador de judo.
Seoi Garregar sobre l’espatlla.
Shiai Competició, torneig.

Shiaijo

Àrea de competició.

Jogai

Zona de seguretat en l’àrea de competició, fora de l’àrea de combat.

Jonai

Àrea de combat.

Shido Penalització lleu, equival a un koka.
Shiho Quatre punts, Quatre costats.
Shin Força mental.
Shinpanin Àrbitre.
Shime (També Jime ). Estranglulació.

Shime-waza

Qualsevol tècnica de control en què s’aconsegueix l’estrangulament d’uke.

Shimoseki Costat inferior, es troba de cara al joseki
Shimoza Costat que es troba de cara al kamiza, en la qual es situen els alumnes per ordre de cinturó: els superiors cap al joseki i els inferiors cap al shimoseki.
Shintai Moviment, moure’s cap envant, de costat i cap enrera.

Ayumi ashi

La manera normal de caminar en judo.

Shikko

Desplaçament amb la postura engenollada alta.

Tsugi‑ashi 

Forma de caminar sense crevar els peus.

Suri-ashi 

Caminar patinant

Shizentai  Postura bàssica, posició natural.

Hidari shizentai

Posició natural bàssica esquerra.

Kioshi

Posició engenollada alta.

Migi shizentai 

Posició natural bàssica dreta.

Shizen hontai

Posició natural bàssica.

Shomen Zona central o de presidència.
Shumatsu Exercicis d’escalfament.
Sode Màniga. 
Sono‑mama! Quiets!
Sore made S’ha acabat!
Soto Fora, extern.
Sukui  Pala, cullera.
Sumi Racó, cornaló, angle.
Sumi‑mansen Perdó, excuses.
Sutemi  Sacrifici

Sutemi-waza

Tècnica de sacrifici. Qualsevol tècnica que implica que tori sacrifiqui la seva posició de dret per anar a terra.

Masutemi-waza

Grup de les tècniques de sacrifici en què tori cau d’esquena.

Yokosutemi-waza

Grup de les tècniques de sacrifici en què tori cau de costat.

Syushin Àrbite principal.
Diccionari

T

Tachi Dret, estar dret.

Tachiai

Moviments des de la posició de drets [en el kime no kata].

Tachi-waza 

Qualsevol tècnica de projecció que es tralitza estant tori dret.

Tai Cos, forma física.
Tai sabaki  Moviment giratori del cos amb control i rapidesa.
Tani Avall
Tanto Guinavet. Espasa curta.
Tate Vertical, a cavall.
Tatami Màrfeques sobre les quals es realitza el judo.
Te Mà.

Te-waza

Grup de les tècniques de projecció en què intervenen principalment les extremitats superiors de tori

Toketa! Trencament de l’agafada, s’ha sortit de la immobilització.
Tokui Especialitat
Tokui-waza
Tècnica especial. Tècnica amb la qual un la practica amb comodidad i és la que acostuma a utilitzar en radori o en shiai
Tomoe Cercle.
Tori Aquella persona que realitza una tècnica.
Tsukuri Desplaçament del cos per preparar una projecció.
Tsuri  “Pescar”. Elevació, aixecar.

Tsurite

“Mà que pesca”.  Acció del canell per preparar l’entrada a una tècnica. És l’acció d’arrossegament que acompanya a l’hikite.

Diccionari

U

Uchi Dins. Interior

Uchi-komi

Exercici repetitiu per estudiar una tècnica o un moviment particular, sense projectar.

Ude Braç.
Uke  La persona que rep la tècnica.
Ukemi Gaiguda.

Ushiro‑ukemi 

Gaiguda cap enrrera.

Yoko- ukemi 

Caiduda de costat.

Zempo-ukemi

(També mae-ukemi). Caiguda cap envant.

Zempo‑kaiten‑ukemi

Voltareta, caiguda de cap envant rodant.

Uki    Surant, surar.
Ura Al revés, part posterior.
Ushiro Darrera, cap enrera.
Utsuri Canvi, canviant.
Uwagi Jaca. 
Diccionari

W

Wakare Separar, separació.
Wake Pèrdua, derrota.
Waki  Aixella.
Waza Tècnica.

Ashi-waza 

Tècnica de peu o de cama. -Veure ashi-.

Atemi-waza 

Tècnica de cop. -Veure atemi-.

Damashi-waza

Tècnica realitzada després d’una finta

Kaeshi-wasa

Tècnica de contraatac. -Veure gaeshi-.

Kansetsu‑waza

Tècnica de luxació, d’articulació. -Veure kansetsu-.

Katame-waza

Tècnica d’agafada. -Veure gatame-.

Kinshi-waza

Tècnica no permesa, restringuida o prohibida en randori o en shiai.

Koshi-waza 

Tècnica de meluc. -Veure goshi-.

Nage-waza 

Tècnica de projecció. -Veure nage-.

Ne-waza   

Tècnica d’enterra. -Veure ne-.

Osaekomi-waza 

Tècnica de immovilització. -Veure osaekomi-.

Renraku-waza

Combinació de tècniques. -Veure renraku-.

Renzoku-waza

Encadenament de tècniques. -Veure renzoku-

Shime-waza 

Tècnica d’estrangulació. -Veure jime-.

Sutemi-waza

Tècnica de sacrifici. -Veure sutemi-.

Masutemi-waza

Tècnica de sacrifici frontal.

Yokosutemi-waza

Tècnica de sacrifici lateral.

Tachi-waza

Tècnica de dret. -Veure tachi-.

Te-waza   

Tècnica de mà. -Veure te-.

Tokui-waza 

Tècnica predilecta, en la qual el judoka presenta un major domini tècnic. -Veure tokui-.

Wazaari

Mig punt

Wazaari-awasete-ippon

Punt complet per la suma de dos mitjos punts.

Diccionari

Y

Yoko Costat.
Yoshi!  Continuar l’acció, seguir!
Yubi  Dit de la mà.
Yuko   Puntuació més baixa que wazaa-ari, i mes alta que koka
Diccionari

Z

Za De genolls, engenollat
Zarei
Salutació de genolls
Zubon Calçons.
Zori  Xoquins.