Sala de Judo Felanitx
JUDO FELANITX

Escola Esportiva

Reishiki
 
KAMIZA
 
SHIMOSEKI
JOSEKI
 
SHIMOZA
 

El REISHIKI és el ritual o protocol del comportament i de situació dels diferents membres de l'escola dins el Dojo (lloc on es realitza i s'aprèn el Judo) o de forma més concreta dins el tatami. En el Reishiki està establerta la posició en què cada un dels membres s'han de situar abans de l'inici de la pràctica, per això el tatami es divideix en quatre llocs o costats.

  • KAMIZA és el primer lloc, el lloc d'honor, on se situa el MESTRE o SENSEI.
  • JOSEKI, situat al costat esquer de Kamiza, és el segon lloc, on se situen els altres mestres, mestres assistents o entrenadors.
  •  SHIMOSEKI, situat al costat dret de Kamiza, és el tercer lloc d'importància i d'honor, s'hi han de situar els alumnes (professors no) amb cinturons d'alt grau.
  • SHIMOZA, de cara a Kamiza, és el lloc on se situen els alumnes. Sempre ordenats segons el seu cinturó els de major grau situats al costat o més a prop de Joseki.

Normes de comportament d'un cinturó negre

El cinturó negre ha de donar sempre exemple d'INTERÈS, VIVACITAT i SERIETAT quan  el Mestre o Sensei dóna les seves instruccions o ensenya.

També ha d'ensenyar i demostrar donant exemple als alumnes de grau inferior (Kohais):

  • El comportament en el Dojo.
  • A formar-se correctament el cinturó.
  • La forma correcta d'entrar i sortir del Tatami.
  • A saludar de forma respectuosa al company quan es comença i quan s'acaba de practicar, tant a terra com de dret i sempre amb el judogui ben posat

Quan es practiqui amb un company de grau inferior (Kohai) s'ha de tenir un especial esment que ells també realitzin totes les tècniques amb TSKURI ( la preparació par executar-la) i KUZUSHI (amb el màxim desequilibri).

Escrit realitzat a partir d'un text del Mestre Rafael Ortega, Cinturó Vermell-Blanc, 8è dan.